Menu

Tag Archives: de Standaard

“Oude zakken van nu en straks”

Kerstessay over de clash der generaties

DEEL 5 : DE VERGETENEN (slot)
Misschien is oud worden niet zo erg als het lijkt. Behalve als je behandeld wordt als een onbekwaam kind. Michael Van Peel neemt het op voor de knoestige kapoen, de grijze guitigaard die zich verzet tegen betutteling.

“De Wakkere Slaapwandelaars”

Kerstessay over de clash der generaties

DEEL 3 : DE VERONTWAARDIGDEN
Verontwaardiging is van alle generaties, maar de linkse en rechtse digital natives hebben met hun online activisme het meeste impact. Woke en alt-right – de twee nieuwe extremen – lijken sterker op elkaar dan ze wellicht zouden willen…

“Oh heerlijke, jeugdige vervelendheid”

Kerstessay over de clash der generaties

DEEL 1 : DE VERDEELDEN
Michael Van Peel is stilaan oud genoeg om zich te ergeren aan de jongere generaties, en nog net jong genoeg om mee te zuchten op de oudere. Een goeie gelegenheid om in een vijfdelig kerstessay even halt te houden bij waar al die generaties voor staan, hoe ze van elkaar verschillen en waar al die vijandigheid voor nodig is. Deel 1: Bestaat er wel zoiets als generaties?

Kotsmisselijke Kanarie

WAT IS PRIVACY? — De Antwerpse avondklok steekt terug in de kast en aan de kust is de openbare ruimte weer openbaar. Voorlopig, want precedenten zijn geschapen: men heeft gemerkt dat men er ongestraft mee wegkwam. Ook elders daverde de grondwet op haar grondvesten. Daarbij werd het principe van function creep glansrijk geillustreerd: technologie zal altijd gebruikt worden voor andere dingen dan waarvoor ze initieel bedoeld was.

Stereotieppiet

Facebook, dat linkse clubje Californische pvda-hippies, weert stereotiepe zwarte pieten van Facebook. Het nieuws kwam als … welja, kerstmis in […]

Coronauten

In de provincie Antwerpen is de lockdown terug begonnen. De glascontainers hier in suburbia puilen weer uit. Zelf begin ik […]

Zeveraars

Antwerpenaren zijn tot nieuwe pestlijders gebombardeerd. En we waren al niet zo populair voorbij de Ring. Al een geluk dat […]

Memento Mori

Het duurde een tijdje voor ik doorhad dat de coronacijfers niet meer dagelijks prominent op het nieuws verschijnen. Een teken […]

In Theorie

“Wij zijn absoluut tegen discriminatie”, sprak de Vlaamse Minister van Wonen plechtig op Terzake. Hij zei het alsof het iets […]

Doldrums

Onmetelijk stil. Onpeilbaar oneindig. Uitzichtloos blauw. Zeelieden die verzeilden in de strook rond de evenaar die men de Doldrums noemt, […]

© 2024 - Michael Van Peel